palyatif bakim

Ciddi bir hastalık teşhisi konmuş veya yaşam kalitelerini etkileyen karmaşık, devam eden bir tıbbi durumu olan hastalar, palyatif bakım desteği ve kaynaklarından yararlanabilir. Ek olarak, palyatif bakım, genellikle hastanede yatan veya sıklıkla acil bakıma ihtiyaç duyan kişilere yardımcı olabilir.Hastalarımızın aşağıdakileri içeren bir dizi durumu vardır:
  • Kanser
  • Konjestif kalp yetmezliği
  • Gelişmiş kalp yetmezliği ve sol ventriküler destek cihazı (LVAD)
  • Alzheimer hastalığı
  • İnme
  • Son dönem böbrek yetmezliği (ESRF)
  • Kırılganlık
  • Amyotrofik lateral skleroz (ALS)
  • İleri akciğer hastalığı
Mesaj Yollayınız
Evde Bakım Ankara İletişim
Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?